HİZMETLER

KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Kurumsal iletişimin temel işlevi üst yönetime marka hakkında alınacak stratejik kararlarda bilirkişi olarak hizmet vermektir. Kurumsal iletişimciler, üst yönetime verdikleri teknik desteğin yanı sıra iletişim operasyonlarını da tam anlamıyla üstlenen kişilerdir. Bu çalışmaların tamamı kurumsal iletişimin sorumluluğu altında yürütülmelidir. Süreçlerin yönetilmesi, kurum içi iletişimin yürütülmesi, kriz yönetimi gibi konularda Kurumsal İletişim Departmanı tam yetkili olmalıdır. İletişimin öne çıktığı bu konuların farklı departmanlara dağıtılması önemli problemler doğurabilir.


Özetle bir kurumda iletişim faaliyetleri stratejik öneme sahip olduğu için uzman iletişimcilerden oluşan bir kurumsal iletişim departmanı tarafından yürütülmeli ve üst yönetimin işi bu yönüyle Seus Medya İletişim tarafından kolaylaştırılmalıdır.